Budget 2023

Budget for 2023 blev vedtaget på Generalforsamlingen 12. juni 2022

 


2023

Indtægter
Kontingent

97.300,00

Restancegebyrer

750,00

Vejbidrag

8.500,00

Renter

0,00

Bidrag badebro naboforening

3.500,00

Indtægter I alt

110.050,00Udgifter


Reparation badebro

0,00

Badebro opsætning/nedtagning

20.250,00

Pumpelauget

17.350,00

Bådrampe

500,00

Vejarbejde

35.000,00

Renovering vej

0,00

Småanskaffelser

0,00

Vedligehold Diverse

500,00

Hjemmeside

1.000,00

Forsikring incl hjertestarter

5.400,00

Kontorhold

200,00

Advokat/inkassoomk.

2.500,00

Generalforsamling

3.500,00

Honorar

10.340,00

Omkostninger Hjertestarter

500,00

Fotokopiering

250,00

Porto

250,00

Bank gebyrer

350,00

Henlæggelse

0,00

Uforudsete omkostninger

10.000,00

Udgifter I alt

107.890,00Overskud/underskud

2.160,00Kontingent - betales senest 15/2/2023

700,00