Både på strandarealet

Hvis du har båd, så bemærk stk. 2 i ordensreglerne

2.  Både må ikke anbringes vest for afvandingsledningens udløb i Sejerøbugten, hverken i vandet eller på stranden, da dette areal er forbeholdt badende.

Er der ikke plads indenfor det anviste område, skal både tages med hjem eller lægges for svaj. Ankre og fortøjninger skal være ”badevenlige”.

Ejernes både skal, på et synligt sted, have et mærke med medlemsnummer og sommerhusadresse.

Både skal fjernes fra strandarealet i vinterperioden (1. november -31. marts), så græsarealet kan retableres. Både, der ikke hjemtages, vil blive bragt til ejerens sommerhus adresse på bådejerens regning. Både, der ønskes benyttet i vinterperioden, må altså ikke efterlades på strandarealet.

Fiskeaffald må aldrig efterlades på strandarealet men skal tages med hjem.

Kontaktperson vedr. bådarealet kan ses i bestyrelseslisten.

Husk mærke med medlemsnummer og sommerhusadresse på jeres både

Til jer der bruger båderampen

 
Bådrampen blev renset for sten ved vores arbejdsdag i maj måned 2018.
Der er behov for at få rampen ryddet for sten løbende gennem sommeren. Det bestyrelsens forslag, at jer der anvender bådrampen udveksler mailadresser og telefonnumre, så i kan aftale at samles og rydde for sten, når der er behov.

Forslag til indsamling af kontaktinformationer
Send jeres mailadresse og telefonnummer til bestyrelsens bådansvarlige - så samler vi kontaktinformationer og sørger for at dele med jer, der bruger bådrampen.