Budget 2022

Budget for 2022 blev vedtaget på Generalforsamlingen 13. juni 2021

2022

Indtægter
Kontingent

89.700,00

Restancegebyrer

0,00

Vejbidrag

0,00

Renter

0,00

Bidrag badebro naboforening

3.500,00

Indtægter I alt

93.200,00Udgifter


Reparation badebro

0,00

Badebro opsætning/nedtagning

18.800,00

Pumpelauget

14.000,00

Bådrampe

500,00

Vejarbejde

25.000,00

Renovering vej

0,00

Småanskaffelser

0,00

Vedligehold Diverse

500,00

Hjemmeside

1.000,00

Forsikring incl hjertestarter

1.500,00

Kontorhold

250,00

Advokat/inkassoomk.

2.500,00

Generalforsamling

3.000,00

Honorar

9.150,00

Omkostninger Hjertestarter

5.000,00

Fotokopiering

250,00

Porto

300,00

Bank gebyrer

300,00

Henlæggelse

0,00

Uforudsete omkostninger

10.000,00

Udgifter I alt

92.050,00Overskud/underskud

1.150,00Kontingent til vedtagelse

650,00Præsenteret på Generalforsamlingen 13. juni 2021