Budget 2021

Budget for 2021 blev vedtaget på Generalforsamlingen 4. oktober 2020


2021

Indtægter
Kontingent

95.900,00

Restancegebyrer

0,00

Vejbidrag

0,00

Renter

0,00

Bidrag badebro naboforening

3.500,00

Indtægter I alt

99.400,00Udgifter


Reparation badebro

0,00

Badebro opsætning/nedtagning

18.800,00

Pumpelauget

15.000,00

Bådrampe

500,00

Vejarbejde

25.000,00

Renovering vej

0,00

Småanskaffelser

0,00

Vedligehold Diverse

500,00

Hjemmeside

1.000,00

Forsikring incl hjertestarter

3.500,00

Kontorhold

250,00

Advokat/inkassoomk.

2.500,00

Generalforsamling

3.000,00

Honorar

9.600,00

Omkostninger Hjertestarter

2.000,00

Fotokopiering

250,00

Porto

250,00

Bank gebyrer

500,00

Henlæggelse

0,00

Uforudsete omkostninger

10.000,00

Udgifter I alt

92.650,00Overskud/underskud

6.750,00Kontingent til vedtagelse

700,00Kontingent vedtaget

700,00