Budget 2025

Budget for 2025 blev vedtaget på Generalforsamlingen 1. juni 2024

2024

Kontingent

142.475

Restancegebyrer

-

Vejbidrag

10.300

Renter

0

Bidrag badebro naboforening

3.500

Indtægter ialt

156.275

Reparation Badebro

500

Badebro opsætning/nedtagning

21.650

Pumpelauget

20.000

Drænlauget

20.000

Bådrampe

500

Vejarbejde

55.000

Vedligehold diverse

500

Hjemmeside

1.000

Hjertestarter

3.900

Kontorhold

0

Advokat/inkassoomk.

2.500

Generalforsamling

3.000

Honorar

9.400

Forsikring

1.800

Fotokopiering

100

Porto

250

Bankgebyrer

500

Uforudsete omkostninger

10.000

Udgifter i alt

150.600

Overskud/Underskud

5.675

Kontingent 

1.025